Výkon spisové služby, správa dokumentů a nakládání s nimi podle zákona o archivnictví a spisové službě ....... on-line seminář

Kurz č. 24006

Přednáší Mgr. Linda Řezníčková
metodik předarchivní péče Státního oblastního archivu v Hradci Králové, pracoviště Pardubice
Termín pondělí 13. června 2022
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Školení ke spisové službě bude zaměřeno na správu dokumentů u veřejnoprávních původců v legislativním rámci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, stavu k 1.2.2022; vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, stavu k 1.1.2022; a Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby s účinností od 4. 7. 2017. Zohledněny budou dopady i dalších nařízení EU (např. eIDAS, GDPR), či zákona o právu na digitální služby č. 12/2020 na řádnou správu dokumentů a nakládání s nimi v průběhu celého životního cyklu.

Obsah:

  • Archivní zákon (aktuální znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě)
  • Vyhláška č. 504/2021 Sb. s účinností od 01.01.2022, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.100,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.200,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH