Využití umělé inteligence v účetní profesi ........ on-line školení

Kurz č. 26042

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen Metodické rady Svazu účetních ČR
Termín středa 19. června 2024
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 11.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Cíl webináře: Webinář reaguje na nástup umělé inteligence (AI) do různých oborů podnikání. V tomto případě jde o profesi finančního a mzdového účetnictví. Hlavním posláním webináře je představit klientům z řad finančních a mzdových účetních možnosti, které aktuálně nabízí umělá inteligence jako pomocník při výkonu jejich profese. A je jich již nyní docela dost….

Pro koho je webinář určen: Finanční a mzdové účetní

Program:
- Umělá inteligence a představení jejího fungování
- Generativní umělá inteligence
- Možnosti práce s Umělou inteligencí v placené verzi a ve verzi ZDARMA. Porovnání výstupů v obou verzích.
- Umělá inteligence v oblasti textů, obrázků případně videí
- Forma komunikace s umělou inteligencí aneb jak zadat „prompt“ a jaké výsledky lze v návaznosti na zadaný „prompt“ očekávat
- Ukázky reálných promptů a odpovědí umělé inteligence
- Prompty vyplývající z výkonu práce finanční účetní a výstupy umělé inteligence v praktických ukázkách s důrazem na textovou AI a zpracování dat v souborech (účetní doklady, daňové doklady, řízení pohledávek, řízení zásob v účetní jednotce, výklad judikatury, metodiky, způsobů účtování atpod., práce se soubory)
- Prompty vyplývající z výkonu práce mzdové účetní a výstupy umělé inteligence v praktických ukázkách s důrazem na práci s potvrzeními nutnými při uplatnění slev poplatníka či odpočtů ze základu daně v rámci zúčtování různých forem odměn ze závislé činnosti
- Firemní data a jejich poskytnutí umělé inteligenci. Co se s nimi stane po tom, co umělá inteligence vyřeší naše zadání….
- Nahradí nás umělá inteligence? Zamyšlení lektora, zda umělá inteligence, která v současné době pomáhá účetní profesi má v budoucnu na to, aby účetní profesi zcela nahradila….

 

 

Pro členy SÚ
1 400 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 400 Kč
včetně 21% DPH