Vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele z pohledu rozpočtových pravidel v praxi roku 2020 - prezenční seminář a zároveň on-line školení

Kurz č. 22017

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín středa 21. října 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

 • zřizovací listina a její obsah
 • zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku
 • zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů
 • pojem svěřený majetek
 • nakládání se svěřeným majetkem
 • rozdíl mezi svěřeným a vlastním majetkem
 • účetní evidence svěřeného majetku u příspěvkové organizace a u zřizovatele
 • technické zhodnocení svěřeného majetku
 • tvorba a čerpání fondů
 • hospodaření příspěvkové organizace
 • kontrola hospodaření
 • příjem darů
 • rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu – schvalování a zveřejňování
 • souhlas zřizovatele
 • provozní příspěvek zřizovatele a jeho snížení
 • investiční příspěvek
 • odvod volných investičních zdrojů
 • porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací
 • příklady z praxe
 • odpovědi na dotaz

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.800,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH