Vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele z pohledu rozpočtových pravidel v praxi roku 2020

Kurz č. 22017

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín středa 21. října 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

bude doplněn

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH