Vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele z pohledu rozpočtových pravidel v praxi roku 2020

Kurz č. 22017

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín středa 21. října 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

 • zřizovací listina a její obsah
 • zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku
 • zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů
 • pojem svěřený majetek
 • nakládání se svěřeným majetkem
 • rozdíl mezi svěřeným a vlastním majetkem
 • účetní evidence svěřeného majetku u příspěvkové organizace a u zřizovatele
 • technické zhodnocení svěřeného majetku
 • tvorba a čerpání fondů
 • hospodaření příspěvkové organizace
 • kontrola hospodaření
 • příjem darů
 • rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu – schvalování a zveřejňování
 • souhlas zřizovatele
 • provozní příspěvek zřizovatele a jeho snížení
 • investiční příspěvek
 • odvod volných investičních zdrojů
 • porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací
 • příklady z praxe
 • odpovědi na dotaz
Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH