Whistleblowing v roce 2024 aneb Zákon o ochraně oznamovatelů a přehled povinností ........ on-line školení

Kurz č. 26017

Přednáší Ing. Mgr. Tereza Krupová Ph.D.
lektorka seminářů k tzv. novému občanskému zákoníku a práva obecně – zejména pro ekonomické a neprávní profese, v současné době vedoucí Odboru střetu zájmů a boje proti korupci MS Praha
Termín středa 19. června 2024
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.15 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Seminář je určen pro zaměstnance, kteří jsou ustanoveni jako tzv. příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů, ale zejména pro statutární orgány, které za dodržování právních předpisů zodpovídají (tj. ředitele, zástupce ředitelů, účetní, hospodáře aj.).

Program:
1. Zákon o ochraně oznamovatelů – základní fakta
2. Oznámení a oznamovatel – co se oznamuje a kdo oznámení podává
3. Vnitřní oznamovací systém a určení tzv. příslušné osoby
4. Vnější oznamovací systém
5. Prošetřování protiprávního jednání
6. Vzory – co dát na web, jak poučit povinnou osobu
7. Kontroly dodržování zákona

 

Pro členy SÚ
2 562 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 662 Kč
včetně 21% DPH