Základní orientace v právu pro ekonomy a účetní ........ on-line školení

Kurz č. 26017

Přednáší Ing. Mgr. Tereza Krupová Ph.D.
Vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů na Odboru střetu zájmů a boje proti korupci MS Praha, zkušená lektorka
Termín čtvrtek 26. září 2024
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Informace k online školení: Připojte se odkudkoliv! Školení proběhne skrz aplikaci ZOOM.

Komu je školení určeno: Vhodné pro ekonomické a účetní profese a dále pro každého, kdo chce získat základní právní přehled.

Zaměření školení: Školení je zaměřeno na vše, co by měl z práva znát každý ekonom a účetní. Přehledně, srozumitelnou formou na příkladech z praxe.
V právním řádu se často obtížně vyznají i sami právníci, o to složitější to může být pro neprávní profese. Cílem školení je proto přehlednou a praktickou formou podat ucelený přehled o právních předpisech ČR (proč je důležitý zákon o registru smluv, jak se vyznat v GDPR apod.), o právu jako takovém a formách jeho vymáhání (jak se liší správní řízení od soudního?). Prostor bude věnován pravidlům závazkového práva (vzorům smluv, praktických tipům pro jejich uzavírání, odpovědnosti za škodu).

Program:
1. Právní předpisy jejich aplikace v praxi účetních a ekonomů – pravidla pro orientaci v právu a jeho aplikaci (zákon o registru smluv, GDPR, AML zákon aj.)
2. Vymáhání práva – soudy a alternativní řešení sporů (finanční arbitr, rozhodčí řízení)
3. Právnické osoby a jejich přehled (obchodní korporace)
4. Závazkové právo
5. Vybrané typy smluvních typů
6. Pravidla pro uzavírání smluv – předsmluvní odpovědnost, zajištění závazku, forma smlouvy
7. Odpovědnost
8. Škoda způsobená informací nebo radou – profesní odpovědnost, náhrada škody, vyvinění

 

Pro členy SÚ
2 299 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 299 Kč
včetně 21% DPH