Zákon o DPH v příkladech + výhled do roku 2020

Kurz č. 21940

Přednáší Olga Holubová
daňová poradkyně, specialistka na DPH, Praha
Termín úterý 15. října 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl: S účastníky budou pomocí příkladů procvičena nejdůležitější ustanovení zákona o DPH v aktuálním znění i ve znění budoucí novely v závislosti na stadiu legislativního procesu.
Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Obsah:
- Předmět daně
- Místo plnění
- Osoby povinné k dani
- Speciální novinky pro řetězové transakce
- Režim skladu nově
- Přemístění - změny
- Poukazy
- Daňové doklady
- Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
- Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
- Nárok na odpočet a jeho korekce
- Režim přenesení daňové povinnosti
- Změny v cestovní službě
- Časový posun

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH