Zákon o obcích a zákon o úřednících ......... on-line školení

Kurz č. 25063

Přednáší Mgr. Jiří Moskala, MPA
odborník působící ve veřejné správě od roku 1992, aktuálně na pozici tajemníka úřadu
Termín úterý 9. května 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Cíl školení a další informace:
Cílem školení je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky v oblasti zákona o obcích a zákona o úřednících, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi.
Školení je zaměřeno na objasnění fungování obcí. Základem je výklad zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s použitím příkladů skutečných situací, se kterými se účastníci dostávají při výkonu své funkce do styku. Druhá část semináře je věnována zákonu o úřednících, a to s důrazem na povinnosti úředníka, vzdělávání úředníků a další.

Program školení:
1. Aktuality, nejnovější změny
2. Zákon o obcích
- zastupitelstvo
- rada
- starosta
- tajemník obecního úřadu
- obecní úřad
- občan
- zastupitel
- kontrola
- hospodaření s majetkem
- rozpočet a další
3. Zákon o úřednících
- úředník a neúředník
- vedoucí úředník a vedoucí úřadu
- správní činnosti
- povinnosti úředníka
- vzdělávání úředníků
- výběrová řízení
4. Řešení konkrétních problémů z praxe


Pro členy SÚ
2 178 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH