Zákon o registru smluv ......... on-line školení

Kurz č. 25078

Přednáší Ing. Mgr. Tereza Krupová Ph.D.
Ministerstvo spravedlnosti ČR - vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů, lektorka seminářů s právní tematikou se zaměřením na neprávnickou veřejnost
Termín úterý 24. října 2023
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Cílová skupina:
Všichni, kdo se chtějí orientovat v pravidlech, které zákon o registru smluv stanovuje = úředníci státní správy, školských zařízení, příspěvkových organizací, podnikatelé atd.

Program školení:
Zákon o registru smluv je účinný od 1. července 2016 – na školení budou představeny základní tipy při jeho aplikaci. Zároveň upozorníme na časté chyby a doporučíme praktické postupy. Zákon přinesl velké povinnosti pro veřejnou správu, ale také pro všechny subjekty, které s veřejnou správou uzavírají smlouvy. Zákon tedy dopadá na každého! Sankcí za nesplnění zveřejnění smluv je jejich neplatnost. Ačkoliv je zákon poměrně krátký vzbuzuje celou řadu otázek a výklady k jednotlivým ustanovením se liší.
Cílem kurzu je představit základní pravidla a postupy při dodržování zákona a prakticky ukázat, jak se smlouva do Registru vkládá. Vše bude vysvětleno srozumitelně, prakticky, a to včetně ukázek (vkládání, oprava smlouvy, znepřístupnění záznamu).

1. Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- smysl a účel
- vazba na ostatní právní předpisy
- novela zákoba a praxe
2. Povinné subjekty
- kdo musí smlouvu zveřejnit
- za jakých podmínek musí smlouvu zveřejnit
3. Časté chyby a omyly
4. Zveřejňované smlouvy – způsob, rozsah a forma zveřejnění
5. Posuzování hodnoty předmětu smlouvy
6. Neplatnost jako sankce za nezveřejnění

Pro členy SÚ
2 662 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 662 Kč
včetně 21% DPH