Zákoník práce v praxi roku 2018

Kurz č. 21823

Přednáší JUDr. Petr Bukovjan
specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha
Termín pondělí 22. října 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je zaměřit se na aktuální změny a trvající problémy pracovního práva v 1. pololetí roku 2018, poskytnout jejich srozumitelný výklad a nabídnout praktické řešení.   

Obsah:

1. Poslední změny v pracovněprávní oblasti – nové dávky nemocenského pojištění (otcovská a dlouhodobé ošetřovné) a jejich dopad do pracovněprávních vztahů; změny v náhradním plnění; jak pracovat se změnami v oblasti pracovnělékařských služeb; co nového se chystá v zákoníku práce, atd.
2. Jak správně formulovat:
- pracovní smlouvu - podstatné náležitosti; další obvyklá ujednání – zkušební doba a doba trvání pracovního poměru; čemu se raději vyhnout
- jmenovací dekret - obsahové náležitosti; doprovodná dohoda
- dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce - odlišnosti od pracovní smlouvy; jak s dobou trvání; ujednání o zrušení; správné vymezení rozsahu práce
- informaci o právech a povinnostech - co konkrétně a do jakých podrobností
3. Další problémové otázky z praxe
– kdy lze zaměstnance převést na jinou práci
- rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost, ztrátu zdravotní způsobilosti nebo porušení „pracovní kázně“ (vytýkací dopisy)
- práce přesčas
- nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
- vyšetření a ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení
- návrat z rodičovské dovolené
- čerpání dovolené a její vztah ke zkušební době, neplacenému volnu, svátku, překážkám v práci nebo skončení pracovního poměru
4. Nová výkladová stanoviska AKV (prodloužení zkušební doby, nesplňování předpokladů pro řádný výkon práce, práce přesčas, apod.) a aktuální rozhodnutí vyšších soudů v pracovněprávních věcech (změna doby trvání pracovního poměru, intenzita porušení „pracovní kázně“ a výpověď z pracovního poměru, atd.).

 

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH