Zákoník práce v praxi roku 2019 a výhled pro rok 2020

Kurz č. 21941

Přednáší JUDr. Petr Bukovjan
specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha
Termín úterý 19. listopadu 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Připravované změny v právní úpravě odměňování a v souvisejících oblastech – nová výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy, změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
2. Otázky odměňování týkající se např. práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, ve svátek atd. Mzdový výměr vs. smlouva o mzdě, mzda s přihlédnutím k práci přesčas, platový výměr, změny výše osobního příplatku a úskalí s tím spojená.
3. Přijaté či připravované změny v jiných právních předpisech – elektronické neschopenky a dopad na zaměstnavatele, zvýšení rodičovského příspěvku, malá novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti v souvislosti s vysíláním zaměstnanců, změny v právní úpravě pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, atd.
4. Další problémové otázky z praxe – pracovní poměry na dobu určitou, rozvázání pracovního poměru pro porušení „pracovní kázně“, zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k práci a její pracovněprávní důsledky, délka a rozvržení pracovní doby, problémy dovolené (nárok, stanovení, čerpání, převod do dalšího roku, apod.).
5. Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
5. Aktuality ke dni konání semináře.
6. Dotazy a diskuse.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH