Zaměstnanecké benefity v roce 2020

Kurz č. 22012

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín středa 11. března 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je komplexní rozbor zaměstnaneckých výhod (benefitů) z pohledu daní v roce 2020. Budou nastíněny všechny možnosti jejich poskytnutí tak, aby to bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda.

Obsah semináře:
- základní principy poskytování zaměstnaneckých výhod - rozbor z pohledu zákona o daních z příjmů a pojistných zákonů
- benefity z pohledu zákona o daních z příjmů (plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená) - pohled zaměstnance i zaměstnavatele
- vymezení vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění a jeho vliv při poskytování benefitů zaměstnancům
- rozbor nejčastějších zaměstnaneckých výhod - vysvětlení daňového a finančního dopadu na příkladech
- zdůraznění posledních novinek a nově publikovaných výkladů
- promítnutí poskytování zaměstnaneckých benefitů v účetnictví zaměstnavatele - vazba benefitů na DPH a jiné daně


Výklad bude ilustrován na příkladech, budou zdůrazněna stanoviska MF a GFŘ k dané problematice, připomenuty budou též novinky roku 2020 (v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v okamžiku konání semináře).

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH