Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty včetně širších právních dopadů ......... on-line školení

Kurz č. 24064

Přednáší Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie
Termín pondělí 25. dubna 2022
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Cíl semináře:
Vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů, po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva následují podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice i při zahraničním home-office a zahraničních pracovních cestách. Závěrečná část se věnuje vysílání pracovníků na pracovní cesty z České republiky do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci.

Program školení:
1. Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují
- Pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
- Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
- Pojistné předpisy a daňové předpisy
- Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
- Brexit a jeho dopady na zaměstnanců
2. Sociální a zdravotní pojištění - EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR
2.1 Evropská koordinační nařízení
- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
- určení, kam platit pojistné v různých situacích
- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí
- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
- aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře
- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel
- Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK
- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
2.2 Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
2.3 Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců
3. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
- smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
- daňová rezidence fyzických osob a její určení
- zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
- home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
- zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
- mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
- specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
- specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
- smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
- konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
- stanovení základu daně – progresivní zdanění
- benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
- položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
- nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
- roční vyúčtování a seznam nerezidentů
- roční zúčtování – kdy ano a kdy ne
4. Vyslání zaměstnanců z ČR
- směrnice o vysílání pracovníků 96/71 po novelizaci a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené atd.)
- notifikační povinnosti
- cestovní náhrady
- pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
- zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
- zrušení záloh na daň v ČR
- povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
- zamezení dvojího zdanění – dopady progresivního zdanění

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH