Zaměstnávání cizinců v ČR se zaměřením na roční zúčtování ......... on-line školení

Kurz č. 24065

Přednáší Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie
Termín pondělí 28. února 2022
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Komu je školení určeno:
Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. V závěrečné části se seminář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou personalisté, účetní, daňoví poradci, právníci podnikatelé a statutární orgány.

Cíl semináře:
Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů se zřetelem na roční zúčtování. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak především personalisté, mzdové účetní, daňoví poradci či podnikatelé. Druhá polovina semináře je věnována řešeným příkladům, kdy je možné provést zaměstnancům – cizincům roční zúčtování.

Program školení:
V úvodu semináře budou krátce rozebrány základní povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR z pohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která se u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice.). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.). Ve finální části semináře rozebereme situace, kdy je možné zpracovat zaměstnancům – cizincům roční zúčtování a kdy naopak musejí podávat daňové přiznání.

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH