Zaměstnávání cizinců v ČR včetně Ukrajinců, jejich zdanění, pojištění včetně novinek a vysílání zaměstnanců do zahraničí ......... on-line školení

Kurz č. 25065

Přednáší Mgr. Magdaléna Vyškovská
Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie
Termín středa 15. listopadu 2023
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Cíl školení:
Problematika zaměstnávání cizinců je stále aktuální, proto se tento seminář zaměřuje na všechny související oblasti, od shrnutí základních povinností podle imigračního a pracovního práva až po podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců. Rozebereme i zahraniční home-office ze všech pohledů. Závěrečná část se věnuje vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska.
Cílem semináře je přehledně vysvětlit všechny oblasti zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, a to od cizineckého a pracovního práva, přes pojištění po zdanění zaměstnanců v ČR či v zahraničí. To vše za použití příkladů vycházejících z praxe.


Program školení:
1. Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikujíAktu
- pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
- povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
- Ukrajinci – jak poznat, kdy je mohu zaměstnat, co znamená prodloužení dočasné ochrany
- pojistné předpisy a daňové předpisy
- Brexit a jeho dopady na zaměstnance
2. Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) 
3. Evropská koordinační nařízení
- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
- určení, kam platit pojistné v různých situacích
- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí
- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
3a. Rámcová dohoda o výjimkách s Německem a Rakouskem
- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitost
- aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře
3b. Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK
- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
4. Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování. Nové smlouvy s Mongolskem a Bosnou a Hercegovinou
5. Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců, Ukrajinci a zdravotní pojištění
6. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
- smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
- výklady podle nového pokynu D-59
- daňová rezidence fyzických osob a její určení
- zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
- home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
- zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
- mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
- specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
- specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
- smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
- konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
- stanovení základu daně – progresivní zdanění
- benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
- položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
- nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
- roční vyúčtování a seznam nerezidentů
- roční zúčtování – kdy ano a kdy ne
7. Vyslání zaměstnanců z ČR
- směrnice o vysílání pracovníků 96/71 po novelizaci a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené atd.)
- notifikační povinnosti
- cestovní náhrady
- pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
- zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
- zrušení záloh na daň v ČR
- povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
- zamezení dvojího zdanění – dopady progresivního zdanění

Pro členy SÚ
2 662 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 662 Kč
včetně 21% DPH