Zásadní novela směrnice o vysílání pracovníků od 30.7.2021 a její dopady na zaměstnavatele

Kurz č. 23014

Přednáší Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie
Termín pátek 23. dubna 2021
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 15.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

O semináři:
Seminář je zaměřen na vysvětlení povinností zaměstnavatele při vysílání pracovníků do členských států EU na pracovní cesty, a to nejen ve světle novelizované směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, která, značně rozšířila povinnosti zaměstnavatelů a zkomplikovala vysílání zaměstnanců do jiných členských států. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU.

Program školení: 
1. Co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů
- evropské právo,
- pracovní právo,
- daňové právo,
- právo sociálního zabezpečení.
2. Pracovní cesta a vyslání 
- nárok na cestovní náhrady,
- možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
- místo výkonu práce v zahraničí.
3. Volný pohyb služeb a jeho limity
- co je to volný pohyb služeb,
- kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.
4. Minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání po novelizaci
- informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,
- odměna namísto minimální mzdy poskytovaná podle předpisů státu vyslání, 
- doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,
- řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a jeho dopady  
- omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
- srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání,
- vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
- přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
- povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání  
5. Notifikace ve státě vyslání – příklady z jednotlivých států 
- Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
- sankce za nesplnění notifikačních povinností.
6. Sociální zabezpečení a vyslání 
- vyslání,
- nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady 
- souběžně vykonávaná činnost,
- výjimka,
- formulář A1 (existují výjimky, kdo ho zaměstnanec nepotřebuje?). 
7. Stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele
- kdy vzniká stálá provozovna,
- povinnosti při vzniku stálé provozovny,
- situace, kdy stálá provozovna nevzniká.
8. Zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání 
- zdanění v případě vzniku stálé provozovny,
- zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
- mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.
9. Související daňové povinnosti v ČR
- zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne,
- podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel.
- zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

Pro členy SÚ
1 830 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 930 Kč
včetně 21% DPH