Zásoby z pohledu účetnictví a daní v praxi roku 2022

Kurz č. 24024

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín pátek 7. října 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové - přesné místo konání bude upřesněno týden před konáním semináře

Program kurzu

Seminář je účetním a dalším pracovníkům zabývajícím se ve firmách evidováním zásob a účtováním o nich, příp. jejich nákupem, oceňováním, inventarizací nebo v případě nepotřebných zásob jejich likvidací.

Obsah:
1. Vymezení zásob z pohledu účetních předpisů
2. Oceňování zásob a způsoby účtování o zásobách
3. Speciální operace se zásobami a související daňový pohled - přeceňování zásob, tvorba opravných položek a rezerv na zásoby, likvidace zásob a další
4. Inventarizace zásob - účetní vymezení - fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti
5. Účetní promítnutí výsledků inventur - záměna materiálu, přebytky, manka a škody
6. Manka a škody na zásobách z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH
7. Interpretace NÚR týkající se zásob

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.300,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.400,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH