Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů v praxi roku 2023

Kurz č. 25006

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín čtvrtek 13. dubna 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové - přesné místo konání bude upřesněno týden před konáním semináře

Program kurzu

Určeno:
Školení je určeno pro pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.

Cíl školení:
Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkami, které se týkají související oblasti majetku. Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.

Obsah:
1. Základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, vztah k daňovým zákonům
2. Použití klasifikací pro účely daně z příjmů, zejména pro zařazení majetku do daňových odpisových skupin pro daňové odpisování
3. Problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitým věcem – co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku
4. Novinky v oblasti majetku a jeho ocenění – připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisování v návaznosti na aktuální vývoj legislativy
5. Použití klasifikací v zákoně o DPH – určení zboží a služeby podléhajících první nebo druhé snížené sazbě DPH, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění
6. Aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech – daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb


 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.500,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH