Zatřiďování majetku a služeb pohledem daní a účetnictví - v praxi roku 2019

Kurz č. 21911

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín úterý 9. dubna 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je určen pracovníkům a referentům ekonomických a investičních útvarů, účetním podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, kteří se danou problematikou zabývají. Zejména pak těm, kteří pořizují majetek či provádějí na něm opravy či technické zhodnocení, anebo těm, kteří potřebují umět zatřídit majetek či služby pro potřeby např. daně z příjmů nebo DPH.

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací a číselníků v daních a účetnictví, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH.

Program:

  • principy klasifikací a číselníků užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN), metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům
  • aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů, zejména zařazení majetku do odpisových skupin
  • problematika související s majetkem a jeho pořizováním (vstupní cena majetku, co se zahrne a co se nezahrne do nákladů souvisejících s pořízením, problematika zařazení majetku do užívání apod.) - rozbor se zaměřením na novinky u majetku a jeho evidování
  • použití klasifikací v zákoně o DPH, metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících první a druhé snížené sazbě DPH, aplikace první snížené sazby u staveb pro bydlení, rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce, postup při přenesené daňové povinnosti u komodit podle nařízení vlády apod.
  • aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech - daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové či změněné postupy v roce 2019.

 

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH