Zatřiďování majetku a služeb ve vazbě na daně v roce 2020

Kurz č. 22014

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín pondělí 18. května 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH.

Obsah semináře:
- principy klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN) - metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům
- aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů, zejména zařazení majetku do odpisových skupin, vč. výkladu související problematiky - co je a není součástí nemovité věci, samostatný majetek versus soubor movitých věcí
- upozornění na novinky související s majetkem a jeho pořizováním - vstupní cena majetku, co se zahrne a co se nezahrne do nákladů souvisejících s pořízením, problematika zařazení majetku do užívání apod.
- použití klasifikací v zákoně o DPH - metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících první a druhé snížené sazbě DPH (vč. změn od 1.5.2020), rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce, postup při přenesené daňové povinnosti u komodit podle nařízení vlády apod.
- aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech - daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb


Výklad bude ilustrován na příkladech, budou zdůrazněna stanoviska MF a GFŘ k dané problematice, připomenuty budou též novinky roku 2020 (v návaznosti na aktuální vývoj legislativy v okamžiku konání semináře).

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH