Změny pracovních dohod po novele zákoníku práce od 1. 1. 2024 ......... on-line školení

Kurz č. 26001

Přednáší JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Termín úterý 9. ledna 2024
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 12.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je vhodné pro personalisty, mzdové a daňové účetní, vedoucí pracovníky a advokáty.

Program školení:
Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zásadně dotkla poslední novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb. Změna právní úpravy je účinná od 1. 10. 2023, částečně od 1. 1. 2024.
Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou, osvětlit základní změny právní úpravy a vysvětlil důvody přijatých změn. Pozornost bude věnována rovněž novinkám vyplývajícím z právě přijímaného „konsolidačního balíčku“, který nově uloží zaměstnavatelům povinnost registrovat dohody o provedení práce a změní systém povinných odvodů ve vztahu k těmto dohodám. Rozebrána bude rovněž dosavadní judikatura Nejvyššího soudu týkající se právní regulace dohod.

1. Rozvrhování pracovní doby dohodářů
2. Změny v překážkách v práci a odměňování u dohod
3. Žádost o uzavření pracovního poměru
4. Právo na odůvodnění výpovědi dohody
5. Dovolená a její výpočet
6. Povinnost registrace dohod o provedení práce
7. Systém povinných odvodů
8. Judikatura Nejvyššího soudu týkající se dohod

Pro členy SÚ
2 299 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 299 Kč
včetně 21% DPH