Změny v daních a účetnictví od roku 2018

Kurz č. 21750

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín středa 6. prosince 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem školení je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti v závěru roku 2017 a pro rok 2018, a to zejména v souvislosti s již schválenými nebo připravovanými novelami zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Obsah bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání.

Program:
- změny v daních z příjmů pro fyzické osoby - vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, omezení procentních výdajů, změny pro slevy na dani pro invalidní osoby, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a úprava podmínek pro výplatu bonusu a další
- změny v daních z příjmů pro právnické osoby - osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací, změny pro rodinné fundace a další
- další změny v daních z příjmů - změny u finančního leasingu, úprava vymezení majetku a jeho ceny, vyřazení stavby v souvislosti s výstavbou, změny v odpisování nehmotného majetku a při navýšení spoluvlastnických podílů, technické zhodnocení provedené podnájemcem a další
- rekapitulace nejdůležitějších změn daných novelou č. 170/2017 Sb. s možností aplikace v roce 2017
- změny v zákoně o DPH - rekapitulace nejdůležitějších změn daných novelou č. 170/2017 Sb. s účinností od 1.7.2017 - změny vymezení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění, přiznávání DPH ze záloh, rozšíření tuzemské přenesené daňové povinnosti, vracení uplatněného odpočtu a další postupy při nedoloženém odcizení, ztrátě či zničení majetku, nespolehlivý plátce versus nespolehlivá osoba, změny pro společníky společnosti a další v návaznosti na vývoj legislativy
- změny dalších daňových zákonů - v návaznosti na vývoj legislativy
- změny v účetních předpisech - zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky či české účetní standardy - v návaznosti na vývoj legislativy
- nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2018 ve vztahu k daním a účetnictví

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy od roku 2018 ve srovnání s rokem 2017.

 

Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH