Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2019

Kurz č. 21909

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín středa 16. ledna 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Průřez změnami v účetních předpisech a daňových zákonech v roce 2019.

1. Zákon o DPH - novela účinná od roku 2019 (část až od 1.1.2021)
- další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic –více než 250 změn
- úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost
- změny u digitálních služeb
- uplatňování DPH v případě poukazů - nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz
- nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření možnosti
- úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
- nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží

2. Zákon o daních z příjmu – novela účinná od roku 2019
- úpravy na základě implementace evropských směrnic a IFRS 9
- omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
- zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
- zdanění ovládaných zahraničních společností
- zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickýcm pohonem a další

3. Zákon o evidenci tržeb
- novela zákona účinná od roku 2019 vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017 - změny
- vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery ap.
- změny v oblasti pověření k evidování tržby
- zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200.000 Kč – podmínky
- další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb (např. telekomunikační služby)
- nový pojem blok účtenek
- DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo
- spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny

4. Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku
- Zákon o hazardních hrách
- Insolvenční zákon
- Celní zákon
- Daňový řád
- Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
- Zákon o Finanční správě ČR
- Zákon o Celní správě ČR

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH