Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019

Kurz č. 21848

Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, Brno
Termín čtvrtek 13. prosince 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je určen subjektům obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu.

Cíl semináře:
Na semináři získáte přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH, vykazování INTRASTATu a provádění celních předpisů v roce 2019. V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2018 doznala změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky.

Program:
- změny v uplatňování DPH
- změny v pravidlech vykazování údajů pro INTRASTAT
- změny v celních předpisech
- změny v celním sazebníku
- rekapitulace nejvíce problematických aspektů uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu (dovoz, vývoz apod.).

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH