Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 – komplexní pohled

Kurz č. 22001

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín pátek 10. ledna 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Stručné shrnutí změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2019
- změny ve mzdové oblasti od 1. 5. 2019 – uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)
- od 1. 6. 2019 – nové parametry při provádění srážek ze mzdy – NV č.- 91/2019 Sb.
- od 1. 7. 2019 – zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu
2. Změny v pracovněprávní oblasti
- výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
3. Změny v daňové oblasti
- tzv. stravenková revoluce, další změny
4. Změny nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení  
- nové redukční hranice pro rok 2020
- maximální vyměřovací základ v r. 2020 a další parametrické údaje (dobrovolná účast na důchodovém pojištění, atd.) 
- elektronická neschopenka – postupy zaměstnavatelů, lékařů a pojištěnců
5. Změny ve zdravotním pojištění
- odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020
- minimální vyměřovací základ u zaměstnanců
- osoby bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu
6. Změny v oblasti srážek ze mzdy
- nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění srážek ze mzdy 
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
7. Ochrana osobních údajů dle GDPR
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
8. Změny v poskytování rodičovského příspěvku v r. 2020
9. Další změny k datu konání semináře

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH