Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018 – komplexní pohled

Kurz č. 21801

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín úterý 16. ledna 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy:
- výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
- nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání
2. Změny v dani z příjmů fyzických osob:
- uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani – DPP a autorské honoráře
- změny u daňového zvýhodnění na druhé a další dítě
- změny v uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku u OSVČ uplatňující výdaje paušálem za rok 2017 a od roku 2018
- sleva za umístění dítěte – § 35 bb) zákona č. 586/1992 Sb.
- další změny v daních z příjmů od roku 2018
3. Změny v nemocenském pojištění:
- nové redukční hranice pro rok 2018
- další změny v nemocenském pojištění
4. Změny ve zdravotním pojištění:
- minimální vyměřovací základ v roce 2018
- pojištěnci státu
- sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP
5. Změny v sociálním zabezpečení:
- maximální vyměřovací základ
- odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění
- parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné
6. Příprava na budoucí povolání:
- služební poměr dle zákona č. 234/2014 Sb. a studium, další změny v přípravě na budoucí povolání
7. Důchodové pojištění:
- zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
- evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
8. Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod:
- povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R
- souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.
9. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2018:
- provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2018
- pojem čistá mzda
- postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
10. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU:
- zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta
- povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců a sezonní zaměstnanost
11. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:
- elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV od r. 2018
12. Zákonné pojištění zaměstnavatele:
- za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání
13. Další změny od roku 2018 (např. zvýšení stravného)

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH