Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2019 – komplexní pohled

Kurz č. 21901

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín úterý 15. ledna 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy:
- výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2019
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění
- nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání
2. Změny v nemocenském pojištění:
- redukční hranice pro rok 2019
- další změny v nemocenském pojištění
3. Změny ve zdravotním pojištění:
- minimální vyměřovací základ v roce 2019
- pojištěnci státu
- sjednocení příjmů, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP
4. Změny v sociálním zabezpečení:
- maximální vyměřovací základ
- odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění
- parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné
5. Příprava na budoucí povolání:
- studium na SŠ, studium na VŠ, přerušené studium a pokračování ve studiu na jiné VŠ
6. Důchodové pojištění:
- zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
- evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
7. Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod:
- povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R
- souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb.
8. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2019:
- provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2019
- pojem čistá mzda
- postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
9. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU:
- zaměstnanecká karta duální a neduální, biometrická karta
- povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců a sezonní zaměstnanost
10. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:
- elektronická evidence o náhradním plnění
11. Zákonné pojištění zaměstnavatele:
- za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání
12. Další změny od roku 2018 (např. zvýšení stravného)

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH