Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2022

Kurz č. 24002

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín pátek 14. ledna 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Alessandria - salonek č. 2 ve 3. patře hotelu, Třída SNP 733, Hradec Králové

Program kurzu

1. Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2022
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání
- doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy
- ochrana průměrného výdělku – nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy
2. Daň z příjmů fyzických osob
- náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené
- uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 500 Kč bez prohlášení.
- stravenkový paušál a jeho maximální výše v roce 2022
- mzdový list a stravenový paušál
- ostatní formy příspěvku na stravování
- vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP – možnost příspěvku na stravenkový paušál i z FKSP
- vyhlášky o stravování – 430/2001 Sb. a 84/2005 Sb.
- zákon č. 386/2020 Sb. – změna ve výši limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti – při ročním zúčtování za rok 2021
3. Změny v nemocenském pojištění
- nové redukční hranice pro rok 2022 a další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2022
- otcovská poporodní péče
- dlouhodobé ošetřovné a nové podmínky pro nárok na dávku
- ošetřovné a nové podmínky – zrušena až na výjimku společná domácnost
- nové oznamovací povinnosti od 1. 4. 2022 – odst. 5 § 94 ZNP
4. Změny ve zdravotním pojištění
- minimální vyměřovací základ v roce 2022
- pojištěnci státu
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP
5. Změny v sociálním zabezpečení:
- maximální vyměřovací základ
- odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ
- parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné
6. Příprava na budoucí povolání
- prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia
7. Důchodové pojištění
- zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti
- evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.
8. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2022
- provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2022
- pojem čistá mzda
- postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu
- paušální náhrada nákladů při provádění exekuční srážky – příklady výpočtu
9. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV
- povinnosti poskytovatelů náhradního plnění a zaměstnavatelů – parametry pro rok 2022
10. Další změny od roku 2022 (např. změny stravného)

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.


Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.100,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.300,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 700 Kč
včetně 21% DPH