Změny zákona o DPH pro rok 2020

Kurz č. 21945

Přednáší Ing. Václav Benda
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH
Termín čtvrtek 19. prosince 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Černigov Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1458, Hradec Králové - kongresový sál v přízemí hotelu

Program kurzu

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.  Výklad bude zaměřen zejména na:

Program:
- základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
- změny ve vymezení základních pojmů
- místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020
- uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na informaci GFŘ
- pravidla pro dodání zboží v řetězci od v režimu skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020
- základ, výpočet a zaokrouhlování daně a opravy základu daně
- sazby daně a změny pro rok 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb
- osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
- prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a změny od 1. 1. 2020
- nárok na odpočet daně v roce 2019 a v roce 2020
- změny zvláštního režimu pro cestovní službu a režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020
- správa daně v tuzemsku změny a v roce 2020 ve vazbě na novelu daňového řádu
- aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení

 

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH