Aktuální problematika důchodového pojištění a výpočty důchodů od 1.1.2019 - Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a při vedení ELDP v roce 2019

Kurz č. 21918

Přednáší Ivana Desenská + Bc. Monika Horvátová
specialistky ČSSZ Hradec Králové
Termín pátek 22. března 2019
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou SALVEA Pardubice - www.seminare-pardubice.cz

1. Změny v oblasti důchodového pojištění v roce 2018 a 2019
2. Podmínky nároku na důchod od 1. 1. 2019, valorizace důchodů, výpočet důchodu v roce 2019
3. Změny v hodnocení náhradních dob pojištění pro nárok na starobní důchod od 1. 1. 2019
4. Podmínky nároku na invalidní důchody v mimořádných případech
5. Předčasné starobní důchody
6. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
- vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění
- uschovávání záznamů
- potvrzení k žádosti o důchod podle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.
- potvrzení dle ust. § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb.
- plnění ohlašovací povinnosti
7. Vedení a předkládání evidenčních listů
- zásady pro vedení a vyplňování evidenčních listů, opravy evidenčních listů
- termíny a možné způsoby odesílání evidenčních listů
- vyplňování evidenčních listů ve specifických případech (zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce, omluvné důvody – mj. také otcovská a dlouhodobé ošetřovné, dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, mateřská a rodičovská dovolená, vazba a výkon trestu, vojáci v záloze, pracující poživatelé důchodu, neplatné skončení pracovněprávního vztahu a nově také rozpočítávání příjmu, který byl předmětem návrhu na zaplacení)
8. Provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů

Pro členy SÚ
1 700 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 800 Kč
včetně 21% DPH