Obchodní podmínky

Přihlášky k účasti

 • přihlášky k účasti na přednášky, semináře a kurzy přijímáme pouze písemně – přihlášení je možné prostřednictvím webových stránek fungujících jako e-shop, e-mailem, faxem nebo poštou
 • zaslané přihlášky jsou závazné – odesláním přihlášky potvrzujete souhlas s našimi obchodními podmínkami
 • objednávky zařazujeme dle termínu doručení do úplného obsazení
 • potvrzení přihlášek
  • pokud objednáte vzdělávací akce prostřednictvím e-shopu na webových stránkách, systém Vám automaticky vygeneruje odpověď s potvrzením objednávky (pozn. pokud tuto automatickou odpověď na svůj e-mail neobdržíte, nebyla objednávka řádně provedena a zopakujte ji nebo nás kontaktujte e-mailem)
  • pokud objednáte vzdělávací akce formou e-mailu, bude Vám po zpracování objednávky zasláno potvrzení
  • u objednávek zaslaných faxem nebo poštou uveďte svůj telefonický kontakt, abychom se s Vámi mohli spojit
 • přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení akce

Úhrada a způsob platby

 • úhrada vložného se provádí bezhotovostně – klienti obdrží daňový doklad se splatností e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce nebo po předchozí dohodě lze platit v hotovosti v den konání u prezence
 • Svaz účetních Hradec Králové je plátce DPH, IČO: 04665660, DIČ: CZ04665660

Stornovací podmínky

 • veškeré změny a storna přijímáme pouze písemně
 • nejsme schopni nést rizika za klimatické podmínky (sníh, led, déšť, horko, vítr) a zdravotní komplikace objednavatele
 • bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce, po tomto termínu je přihlášený zájemce povinen uhradit plnou cenu
 • storno v den konání akce, případné storno v průběhu akce nebude akceptováno
 • pokud se přihlášený zájemce na seminář nedostaví bez předchozí písemné omluvy, hradí plnou cenu – faktura (daňový doklad) na úhradu vložného bude zaslána na adresu objednavatele
 • dle potřeby můžete vyslat náhradníka

Organizační změny

 • vyhrazujeme si právo změny lektora a místa konání vzdělávací akce
 • v případě změny data konání akce či zrušení akce z provozních důvodů Vám bude již uhrazený účastnický poplatek vrácen v plné výši

Školení

 • prezence účastníků probíhá ½ hodiny před vlastním zahájením (pokud není uvedeno jinak) – žádáme Vás, abyste ostatní účastníky nerušili svým pozdním příchodem
 • součástí ceny všech jednodenních prezenčních školení, jejichž organizátorem a pořadatelem je Svaz účetních Hradec Králové z.s. je občerstvení v ceně 200 Kč vč. DPH.
 • neomezeně po celou dobu konání semináře je k dispozici káva, čaj, nealkoholické nápoje (nabídka džusů a vody) a pro lepší vstřebání náročné problematika také nabídka alkoholických nápojů, dále sezónní ovoce, obložený chlebíček a zákusek
 • pro nepřihlášené účastníky seminářů občerstvení negarantujeme
 • nabízíme speciální občerstvení pro vegetariány – prosíme o uvedení tohoto požadavku do objednávky
 • dále jsou součástí ceny za školení podkladové materiály a psací potřeby