Pojištění profesní odpovědnosti účetních

Svaz účetních Hradec Králové, z.s. nabízí svým členům i nadále pojištění profesní odpovědnosti u ČSOB Pojišťovny a.s., a to za výhodných finančních podmínek. Cena pojistného vychází z každoročního vyhodnocení pojistných událostí (za všechny členy Svazu účetních) a podle výše škodního průběhu se upravuje vždy k 31. prosinci.

Nabízíme sjednání pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému:

 1. v souvislosti s výkonem povolání účetních v zaměstnaneckém poměru
  Podmínkou pro využití těchto výhodných sazeb, ale i výhodných sazeb z minulých let je členství ve Svazu účetních Hradec Králové.
   
 2. v souvislosti s profesní odpovědností účetních (OSVČ nebo účetních firem)
  Podmínkou pro využití těchto výhodných sazeb, ale i výhodných sazeb z minulých let jsou:
  1. členství ve Svazu účetních Hradec Králové
  2. absolvování jednoho odborného školení, pořádaného Svazem účetních nebo jinou vzdělávací agenturou

Na základě Vašich požadavků je nyní nově od 1. 7. 2016 možno – v rámci profesní odpovědnosti účetních OSVČ nebo právnických osob – sjednat zvláštní doložkou pojištění i pro případ uložení pokuty za prodlení při splnění zákonné povinnosti, a to až do limitu 100 000 Kč. Toto pojištění je volitelné a sjednává se za přirážku 20 % k základnímu pojistnému – varianty základního pojištění viz níže.

Pro rok 2023 jsme připravili následující varianty pojistného

Varianta Profesní
pojištění osob
Pojistná
částka
v Kč
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné
za rok
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100 000 5 000 1 455
2. OSVČ nebo právnická osoba 100 000 1 000 1 945
3. OSVČ nebo právnická osoba 200 000 5 000 1 895
4. OSVČ nebo právnická osoba 200 000 1 000 2 540
5. OSVČ nebo právnická osoba 300 000 5 000 2 790
6. OSVČ nebo právnická osoba 500 000 5 000 3 610
7. OSVČ nebo právnická osoba 750 000 5 000 4 490
8. Zaměstnanec (všech subjektů) 120 000 10 % / min 1 000 878
9. Zaměstnanec (všech subjektů) 200 000 10 % / min 1 000 1 214
10. Zaměstnanec (všech subjektů) 300 000 10 % / min 1 000 1 730
11. Zaměstnanec (všech subjektů) s řízením dopravního prostředku 120 000 10 % / min 1 000 1 944
12. Zaměstnanec (všech subjektů) s řízením dopravního prostředku 200 000 10 % / min 1 000 2 164
13. Zaměstnanec (všech subjektů) s řízením dopravního prostředku 300 000 10 % / min 1 000 2 517

V případě zájmu o pojištění zašlete vyplněnou přihlášku (u OSVČ a právnických osob společně s fotokopií živnostenského listu) na naši adresu.

Soubory ke stažení

dokument PDF  ČSOB Pojišťovna – Pojištění účetních
dokument PDF  Příloha č. 1 – VPP OPR 2014.pdf
dokument PDF  Příloha č. 2 – VPP ODO 2014.pdf
dokument PDF  Příloha č. 3 – VPP ODO 2018 – pro zaměstnance
dokument PDF  Přihláška k pojištění

Soubory ve formátu PDF nejlépe prohlédnete v programu Adobe Reader, který je k dispozici zdarma.