Etický kodex

Pro členy Svazu účetních jsme od roku 2010 připravili možnost přihlásit se k etickému kodexu. Svaz účetních je členem IFAC (Mezinárodní federace účetních) a jejím posláním je celosvětový rozvoj a posilování účetní profese používající harmonizované standardy s cílem poskytovat trvale vysoce kvalitní služby ve veřejném zájmu. S cílem zajistit toto poslání Rada IFAC ustanovila Radu pro etické standardy účetních, jejímž cílem je vytvářet a vydávat ve své kompetenci vysoce kvalitní etické standardy a další stanoviska k využití auditory a účetními celosvětově.

Tento Etický kodex pro členy Svazu účetních stanoví etické požadavky pro účetní. Členské organizace IFAC nesmí uplatňovat méně přísné standardy než ty, které jsou uváděny v Kodexu. Nicméně, pokud členská organizace nebo firma ze zákonných nebo regulatorních důvodů nemůže dodržovat některá ustanovení Kodexu, měla by zajistit kompatibilitu se všemi ostatními částmi Kodexu.

Některé legislativy mohou mít požadavky a postupy, které jsou odlišné od tohoto Kodexu. Účetní si musí být vědomi těchto rozdílů a musí dodržovat vždy ty přísnější požadavky, pokud to zákon nebo regulatorní opatření nezakazují.

Máte-li zájem přihlásit se k etickému kodexu, vyplňte a zašlete na naši adresu Etický kodex SÚ – k podpisu.

Soubory ke stažení

pdf dokument  Etický kodex SÚ
pdf dokument  Etický kodex SÚ – směrnice pro vzdělávání
pdf dokument  Etický kodex SÚ – k podpisu
pdf dokument  Formulář KPV

Soubory ve formátu PDF nejlépe prohlédnete v programu Adobe Reader, který je k dispozici zdarma.