AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
21. 7. 2020 HK Novela zákoníku práce - zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 Mgr. Zdeněk Schmied
5. 8. 2020 HK Daňový řád pro účetní v praxi roku 2020 - novela zákona Bc. Zdeněk Vondrák
18. 8. 2020 Pardubice KURZ: Dvoudenní kurz pro pokročilé mzdové účetní – volně navazuje na základní kurz Mgr. Dagmar Kučerová
20. 8. 2020 HK Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení Ing. Vladimír Zdražil
26. 8. 2020 HK DPH v praxi roku 2020 a změny pro rok 2021 Ing. Václav Benda
8. 9. 2020 Pardubice Spisová a archivní služba v ČR – hlavní předpisy souvisejicí a jejich vliv na správu dokumentů v instituci PaeDr. Bohumír Brom
16. 9. 2020 HK Účetní a daňové aktuality v roce 2020 - změny v účetních a daňových zákonech Ing. Dana Vankeová
8. 10. 2020 HK Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů RNDr. Ivan Brychta
13. 10. 2020 HK Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně příkladů z praxe Ing. Lenka Dvořáková
21. 10. 2020 HK Vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele z pohledu rozpočtových pravidel v praxi roku 2020 Ing. Simona Pacáková