AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
27. 10. 2021 HK Jak využít kontrolní vazby v účetnictví v praxi roku 2021 Ing. Lenka Dvořáková
8. 11. 2021 HK Fakturace v přeshraničním obchodu a službách s důrazem na nové režimy v DPH Ing. Vladimír Zdražil
23. 11. 2021 on-line Zákon o obcích a zákon o úřednících – komplexní přehled pro každého úředníka (akreditováno MV ČR) ......... on-line školení Mgr. Jiří Moskala, MPA
26. 11. 2021 HK Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2021 Ing. Dana Vankeová
30. 11. 2021 HK Daň z příjmů ze závislé činnosti - roční zúčtování za rok 2021 a změny pro rok 2022 Ing. Ondřej Vašátko
3. 12. 2021 on-line INTRASTAT – změny v provádění Intrastatu od 1.1.2022 ......... on-line školení Mgr. Veronika Trakalová + Ing. Jan Bílý
3. 12. 2021 HK DPH v praxi roku 2021 a změny pro rok 2022 Ing. Václav Benda
6. 12. 2021 HK Daňové a účetní novinky 2022 RNDr. Ivan Brychta
13. 12. 2021 HK Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2021 Ing. Lenka Dvořáková
16. 12. 2021 HK Fakturace obráceně – tj. od faktur a jejich obsahu k ustanovením v ZDPH a jejich dopadu do záznamní povinnosti plátce Ing. Vladimír Zdražil