AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
27. 11. 2019 HK Účetní závěrka 2019 a novinky 2020 – pro neziskovky – vyhláška 504 Ing. Simona Pacáková
28. 11. 2019 HK Daň z příjmů ze závislé činnosti - novinky a aktuality pro rok 2019 i rok 2020 Ing. Ondřej Vašátko
28. 11. 2019 HK Účetní závěrka 2019 a novinky 2020 – pro obce a příspěvkové organizace – vyhláška 410 Ing. Simona Pacáková
2. 12. 2019 HK Daňové a účetní novinky 2020 RNDr. Ivan Brychta
4. 12. 2019 HK Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2019 Ing. Lenka Dvořáková
5. 12. 2019 HK Dodací doložky INCOTERMS 2010 a změny pro INCOTERMS 2020 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na DPH Marek Reinoha
12. 12. 2019 HK Elektronická evidence tržeb - náběh 3. a 4. vlny (služby, výroba) + zkušenosti s dosavadní praxí EET u podnikatelů Ing. Vladimír Zdražil
16. 12. 2019 HK Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2020 Marek Reinoha
19. 12. 2019 HK Změny zákona o DPH pro rok 2020 Ing. Václav Benda
10. 1. 2020 HK Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 – komplexní pohled Ing. Růžena Klímová
13. 1. 2020 HK Praktická aplikace zákona o DPH a novela 2020 Olga Holubová
14. 1. 2020 HK Změny v daňových zákonech ve druhém pololetí roku 2019 a změny pro rok 2020 Ing. Dana Vankeová
16. 1. 2020 HK Daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí - v praxi roku 2019 a změny od 1.1.2020 Ing. Petr Rosůlek
18. 2. 2020 HK Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 a změny pro rok 2020 ..... s Ing. Janem Vorlíčkem Ing. Jan Vorlíček
19. 2. 2020 HK Poskytování cestovních náhrad v roce 2020 JUDr. Marie Salačová
27. 2. 2020 HK Fakturace v přeshraničním obchodu a službách v praxi roku 2020 - včetně účtování přijatých faktur Ing. Vladimír Zdražil
10. 3. 2020 HK Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu Ing. Lenka Dvořáková
11. 3. 2020 HK Zaměstnanecké benefity v roce 2020 RNDr. Ivan Brychta
14. 3. 2020 HK Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 a změny pro rok 2020 - sobotní speciál s Ing. Janem Vorlíčkem Ing. Jan Vorlíček
7. 4. 2020 HK Fakturace obráceně – tj. od faktur a jejich obsahu k ustanovením v ZDPH a jejich dopadu do záznamní povinnosti plátce v praxi roku 2020 Ing. Vladimír Zdražil
16. 4. 2020 HK Dlouhodobý majetek ve veřejném sektoru v praxi roku 2020 – pořizování, zhodnocování, vyřazování Ing. Simona Pacáková
18. 5. 2020 HK Zatřiďování majetku a služeb ve vazbě na daně v roce 2020 RNDr. Ivan Brychta
26. 5. 2020 HK Dotace a příspěvky u příspěvkových organizací v praxi roku 2020 Ing. Simona Pacáková
21. 10. 2020 HK Vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele z pohledu rozpočtových pravidel v praxi roku 2020 Ing. Simona Pacáková