AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
18. 2. 2020 HK Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 a změny pro rok 2020 ..... s Ing. Janem Vorlíčkem Ing. Jan Vorlíček
25. 2. 2020 HK Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce - ve znění právní úpravy platné k 1. lednu 2020 (včetně náhrady škody a nemajetkové újmy) Mgr. Zdeněk Schmied
26. 2. 2020 HK Elektronická evidence tržeb - náběh 3. a 4. vlny (služby, výroba) + alternativní aplikace pro inkaso tržby na místě, aniž by šlo o evidovanou tržbu Ing. Vladimír Zdražil
27. 2. 2020 HK Fakturace v přeshraničním obchodu a službách v praxi roku 2020 - včetně účtování přijatých faktur Ing. Vladimír Zdražil
10. 3. 2020 HK Výkaz cash flow prakticky včetně nácviku sestavení výkazu Ing. Lenka Dvořáková
11. 3. 2020 HK Zaměstnanecké benefity v roce 2020 RNDr. Ivan Brychta
12. 3. 2020 Pardubice Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi Mgr. Martin Landsmann
14. 3. 2020 HK Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 a změny pro rok 2020 - sobotní speciál s Ing. Janem Vorlíčkem Ing. Jan Vorlíček
16. 3. 2020 HK Daňové přiznání právnických osob u neziskové organizace Ing. Simona Pacáková
7. 4. 2020 HK Fakturace obráceně – tj. od faktur a jejich obsahu k ustanovením v ZDPH a jejich dopadu do záznamní povinnosti plátce v praxi roku 2020 Ing. Vladimír Zdražil
16. 4. 2020 HK Dlouhodobý majetek ve veřejném sektoru v praxi roku 2020 – pořizování, zhodnocování, vyřazování Ing. Simona Pacáková
22. 4. 2020 Pardubice KURZ: Dvoudenní kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní Mgr. Dagmar Kučerová
28. 4. 2020 HK Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní v praxi roku 2020 Ing. Vladimír Zdražil
30. 4. 2020 HK Opravy a technické zhodnocení majetku v praxi roku 2020– účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe Ing. Lenka Dvořáková
20. 5. 2020 Pardubice KURZ: Dvoudenní kurz pro pokročilé mzdové účetní – volně navazuje na základní kurz Mgr. Dagmar Kučerová
26. 5. 2020 HK Dotace a příspěvky u příspěvkových organizací v praxi roku 2020 Ing. Simona Pacáková
10. 6. 2020 HK Novela zákona o DPH v roce 2020 Olga Holubová
11. 6. 2020 HK Aplikace změn v zákoníku práce v rámci praktických příkladů pro mzdové účetní a personalisty Ing. Růžena Klímová
1. 9. 2020 Djerba, Tunisko KURZ: Účetní a daňové aktuality roku 2020 Ing. Dana Vankeová
13. 10. 2020 HK Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů pro začínající včetně příkladů z praxe Ing. Lenka Dvořáková
21. 10. 2020 HK Vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele z pohledu rozpočtových pravidel v praxi roku 2020 Ing. Simona Pacáková