AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
22. 10. 2018 HK Zákoník práce v praxi roku 2018 a výhled pro rok 2019 JUDr. Petr Bukovjan
12. 11. 2018 HK Moderní platformy a daňové souvislosti z nich plynoucí pro tuzemské plátce DPH v praxi roku 2018 a výhled pro rok 2019 (Facebook, Google, Amazon, eBay a další) Ing. Vladimír Zdražil
14. 11. 2018 Pardubice FKSP a sociální fondy v roce 2018 a výhled pro rok 2019 Ing. Martin Šabo
19. 11. 2018 HK DPH ve zdravotnictví - v praxi roku 2018 a novela zákona od roku 2019 Olga Holubová
20. 11. 2018 HK DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů - v praxi roku 2018 a novela zákona od roku 2019 Olga Holubová
26. 11. 2018 HK Účetní závěrka 2018 a změny v účetnictví a daních – pro neziskovky – vyhláška 504 Ing. Simona Pacáková
27. 11. 2018 HK Účetní závěrka 2018 a změny v účetnictví a daních – pro obce a příspěvkové organizace – vyhláška 410 Ing. Simona Pacáková
29. 11. 2018 HK Daň z příjmů ze závislé činnosti - roční zúčtování za rok 2018 + novinky pro rok 2019 Ing. Ondřej Vašátko
4. 12. 2018 HK Daňové a účetní novinky 2019 RNDr. Ivan Brychta
6. 12. 2018 HK Celní kodex a celní předpisy v roce 2019 Marek Reinoha
6. 12. 2018 HK Roční účetní závěrka podnikatelů za rok 2018 Bc. Lenka Dvořáková
13. 12. 2018 HK Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2019 Marek Reinoha
19. 12. 2018 HK Novela zákona o DPH pro rok 2019 Ing. Václav Benda
11. 1. 2019 HK Daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí - v praxi roku 2018 a změny od 1.1.2019 Ing. Petr Rosůlek
15. 1. 2019 HK Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2019 – komplexní pohled Ing. Růžena Klímová
6. 2. 2019 HK Změny v účetnictví podnikatelů – vybrané interpretace Národní účetní rady Ing. Alice Šrámková
19. 2. 2019 HK Výkaz cash flow prakticky ..... výklad nejneoblíbenějšího výkazu srozumitelnou a stravitelnou formou Bc. Lenka Dvořáková
6. 3. 2019 HK Poskytování cestovních náhrad v roce 2019 JUDr. Marie Salačová