AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
26. 9. 2023 on-line Územní plánování 2023 – Nový stavební zákon na úseku územního plánování a další aktuální problematika ......... on-line školení Ing. Tomáš Sklenář
10. 10. 2023 on-line Odpovědnost dopravce a zasílatele za škody v mezinárodní dopravě zboží ......... on-line školení Ing. Petr Rožek, Ph.D.
12. 10. 2023 on-line Datové schránky v praxi ......... on-line školení RNDr. Ing. Eva Urbanová
12. 10. 2023 HK Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení v praxi roku 2023 RNDr. Ivan Brychta
12. 10. 2023 on-line Režim přenesení daňové povinnosti, právní úprava a praktické příklady ......... on-line školení Ing. Iva Stejskalová
16. 10. 2023 on-line DPH u nemovitostí a ve stavebnictví aktuálně a v příkladech ......... on-line školení Ing. Martin Hanzl
23. 10. 2023 on-line Aktuální změny v pracovním právu z pohledu inspekce práce ......... on-line školení Mgr. Jana Hladíková
24. 10. 2023 on-line Zákon o registru smluv ......... on-line školení Ing. Mgr. Tereza Krupová Ph.D.
27. 10. 2023 on-line Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě ......... on-line školení Marek Reinoha
2. 11. 2023 HK Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení Ing. Vladimír Zdražil
6. 11. 2023 on-line Spisová služba – změny k 1.7.2023 a praxe v oblasti spisové služby ......... on-line školení Mgr. et Mgr. Linda Řezníčková
7. 11. 2023 on-line Zákon o obcích – Aktuální problémy a připravovaná novela ......... on-line školení JUDr. Adam Furek
7. 11. 2023 HK Vnitropodnikové směrnice pro podnikatelské subjekty v praxi roku 2023 Ing. Dana Vankeová
8. 11. 2023 on-line MS EXCEL pro mírně pokročilé – Naučte se konečně efektivně pracovat s EXCELEM ......... on-line školení Daniel Mikláš
9. 11. 2023 on-line Praktické provádění Intrastatu v roce 2023 ......... on-line školení Mgr. Veronika Trakalová + Ing. Jan Bílý
14. 11. 2023 on-line Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě platem podle zákoníku práce ve světle aktuálních změn ......... on-line školení Mgr. et Mgr.Stanislav Szpandrzyk
15. 11. 2023 on-line Zaměstnávání cizinců v ČR včetně Ukrajinců, jejich zdanění, pojištění včetně novinek a vysílání zaměstnanců do zahraničí ......... on-line školení Mgr. Magdaléna Vyškovská
28. 11. 2023 on-line FKSP a sociální fondy v praxi roku 2023 a očekávané změny pro rok 2024 ........ on-line školení Ing. Martin Šabo
30. 11. 2023 HK Účetní závěrka za rok 2023 pro podnikatele Ing. Dana Vankeová
5. 12. 2023 HK DPH v praxi roku 2023 a změny pro rok 2024 Ing. Václav Benda
8. 12. 2023 HK Daňové a účetní novinky 2024 RNDr. Ivan Brychta
12. 12. 2023 HK Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2023 a změny pro rok 2024 Ing. Dana Vankeová