AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

Termín Místo Název kurzu Přednáší
26. 9. 2019 HK Daňové doklady v praxi roku 2019 - dopad změn v zákonech do daňových dokladů Ing. Dana Vankeová
1. 10. 2019 HK Opravy chyb minulých období - daňový a účetní pohled Bc. Lenka Dvořáková
7. 10. 2019 HK Oceňování v daních a účetnictví v praxi roku 2019 RNDr. Ivan Brychta
11. 10. 2019 HK Řešení 40 modelových transakcí v zahraničním obchodě - Uplatňování celních předpisů a DPH v praxi roku 2019 Marek Reinoha
15. 10. 2019 HK Moderní platformy a promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví - v praxi roku 2019 a výhled pro rok 2020 (Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB ) Ing. Vladimír Zdražil
15. 10. 2019 HK Zákon o DPH v příkladech + výhled do roku 2020 Olga Holubová
21. 10. 2019 HK Jak využít kontrolní vazby v účetnictví včetně modelového příkladu Bc. Lenka Dvořáková
5. 11. 2019 HK Změny v daňových zákonech ve druhém pololetí roku 2019 a očekávané změny od 1. 1. 2020 Ing. Dana Vankeová
12. 11. 2019 HK Aplikace DPH ve zdravotnictví v roce 2019 a výhled pro rok 2020 Olga Holubová
19. 11. 2019 HK Zákoník práce v praxi roku 2019 a výhled pro rok 2020 JUDr. Petr Bukovjan
21. 11. 2019 HK Praktická aplikace zákona o DPH v roce 2019 a výhled pro rok 2020 – neziskové subjekty Olga Holubová
27. 11. 2019 HK Účetní závěrka 2019 a změny v účetnictví a daních – pro neziskovky – vyhláška 504 Ing. Simona Pacáková
28. 11. 2019 HK Účetní závěrka 2019 a změny v účetnictví a daních – pro obce a příspěvkové organizace – vyhláška 410 Ing. Simona Pacáková
4. 12. 2019 HK Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2019 Bc. Lenka Dvořáková