Aplikace novely DPH 2020 do praxe + aktuální problémy v DPH

Kurz č. 22033

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín čtvrtek 21. května 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl semináře: Promítnutí novely zákona o DPH 2020 do praxe u plátců.

Pro koho je seminář určen: Všem zájemcům o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Obsah:

 • Náběh druhé snížené sazby u vybraných plnění v návaznosti poslední vlnu EET dle zákona 256/2019 Sb. s účinností od 1.5.2020 s důrazem na problémové oblasti – stravování, kombinace stravování a ubytování, dodávky kohoutkové vody
 • První zkušenosti s uplatňováním transakcí call-off stock a jejich promítnutí do evidence plátců dle nových pravidel + doplněná struktura souhrnného hlášení
 • Prokazování přepravy u intrakomunitárních dodávek dle nových, tj. zpřísněných podmínek - Paleta přepravních podmínek u unijního obchodu  a nejčastější chyby či nedostatky
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – precizace podmínek pro nárok na odpočet, časové souvislosti a § 11, odst. 2 a 3
 • Třístranné vs řetězové obchody
 • Režim jednoho správního místa MOSS a jeho praktické ukázky
 • Oprava nedobytných pohledávek s důrazem na obsah Metodického pokynu GFŘ
 • Časové souvislosti u oprav základu daně dle § 42, 43 a 46 ZDPH
 • Poukazy a jejich úprava jako důsledek změn směrnice EU, § 15 ZDPH a Metodiky GFŘ
 • Pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu – rozšíření dle § 21, odst.4, rozšíření možností pro pronajímatele nemovitostí, 56a a změna od 1.1.2021
 • Nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem – ztráta, zničení, změna účelu použití
 • Plošný tuzemský reverse charge - změny v OSS u dodávek občanů od 1.1.2021
Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH