Aplikace změn v zákoníku práce v rámci praktických příkladů pro mzdové účetní a personalisty

Kurz č. 22027

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín čtvrtek 11. června 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Pracovní doba podle zákoníku práce dnes i po novele ZP
- Informační povinnost zaměstnavatele při vstupu zaměstnance do zaměstnání - § 37 ZP
- Rozsah týdenní pracovní doby - § 87 ZP – správné posuzování pracovních režimů (jednosměnný provoz, dvousměnný, nepřetržitý a třísměnný)
- Harmonogram směn a změny harmonogramů
- Přestávky bezpečnostní a přestávky na oddech
- Překážky v práci u pružné pracovní doby, kratší pracovní doba u pružného rozvržení pracovní doby a její správné posuzování (pevná část a volná část)
2. Návrh změn zákoníku práce týkajících se mzdové a personální oblasti
- Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
- Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
- Zápočtový list
- Průměrný výdělek
- Práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas
- Dovolená v hodinách
: dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
: doba, která se posuzuje jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou
: minimální doba trvání pracovního poměru pro vznik nároku na dovolenou
: „krácení dovolené“ - z důvodu DPN a pracovního volna bez náhrady příjmu, absence
: podmínky  pro „krácení dovolené“
: čerpání dovolené
: převod  nevyčerpané dovolené do dalšího  roku
: dodatková dovolená
3. Příprava na budoucí povolání
- Studium na středních školách, učilištích, vyšších  odborných školách, v  jazykových kurzech
- Studium na vysokých školách
- Studium v zahraničí, studium  na  zahraničních školách  umístěných v ČR
- Prokazování studia – potvrzení o studiu
- Příprava na budoucí povolání pro účely daňové a pro účely srážek ze mzdy
4. Exekuce a insolvence – změny od r. 2019  
- Parametrické údaje pro  srážky ze mzdy v r. 2020
- Nezabavitelná částka  a její konstrukce
- Změny v insolvenčním zákonu  od 1.6.2019 a od 1.10.2019

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH