Daň z příjmů fyzických a právnických osob - daňové ukončení roku 2017 a změny pro rok 2018 ..... s Ing. Janem Vorlíčkem

Kurz č. 21810

Přednáší Ing. Jan Vorlíček
daňový specialista a dlouholetý zkušený lektor, Hradec Králové
Termín čtvrtek 15. února 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Od 1.7.2017 je účinná rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. Její ustanovení se zčásti použijí pro rok 2017, podstatná část od roku 2018. Zásadní změny, přijaté novelou budou proto součástí semináře. Seminář bude zaměřen jak k ukončení roku 2017, tak i k novelizovaným úpravám pro rok 2018.

Obsah:

 • předmět daně z příjmů fyzických a právnických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování
 • úplatné a bezúplatné příjmy osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození
 • příjmy ze samostatné činnosti, zásady zařazování příjmů do této skupiny, uplatňování skutečných výdajů a výdajů paušálních za rok 2017, vazba na daňové zvýhodnění a slevu na druhého z manželů, stanovení dílčího základu daně
 • kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, uplatňování daňových výdajů k těmto příjmům, stanovení dílčích základů daně
 • příjmy spoluvlastníků, rozdělování příjmů na spolupracující osoby, příjmy z rodinného závodu a z rodinné fundace
 • příjmy právnických osob, veřejně prospěšných poplatníků, zásady pro jejich osvobození
 • daňové výdaje a jejich uplatňování
 • úpravy základu daně při změně vedení evidence, přerušení a ukončení činnosti
 • daňové povinnosti v souvislosti s úmrtím poplatníka
 • problematika pohledávek při vedení účetnictví, daňové evidence a u paušálů
 • kdo a za jakých podmínek je povinen podat daňové přiznání, termíny daňového přiznání, placení daně
Pro členy SÚ
1 950 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH