Daňová evidence – Uzavření daňové evidence za rok 2017 a novinky 2018

Kurz č. 21802

Přednáší Ing. Jana Pilátová
daňová poradkyně, auditorka, prezidentka Svazu účetních ČR, členka pracovní skupiny MF ČR pro novelu vyhlášky pro podvojné účetnictví podnikatelů, Praha
Termín pondělí 29. ledna 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

  • Uzavření daňové evidence za rok 2017 - podklad pro sestavení přílohy č. 1 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017
  • Zdanitelné příjmy (řádek č. 101 DAP)
  • Daňové výdaje (řádek č. 102 DAP)
  • Položky snižující a zvyšující základ daně (řádky č. 105 a 106 DAP)
  • Daňové odpisy včetně novinek
  • Povinné úpravy základu daně při přechodu z režimu skutečně vynaložených výdajů na paušální výdaje a naopak
  • Rekapitulace novinek v dani z příjmů, které se vztahují na fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) za rok 2017
  • Podle stavu legislativy přehled novinek v daních z příjmů vztahujících se na fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání) platných od roku 2018
Pro členy SÚ
1 950 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH