Dotace v účetnictví a rozpočtu ........ on-line školení

Kurz č. 26036

Přednáší Ing. Nikola Kortanová + Ing. Tomáš Sluka
Termín čtvrtek 16. května 2024
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 15.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Lektoři:
Ing. Nikola Kortanová - oddělení Regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Ing. Tomáš Sluka - vedoucí oddělení Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti účetního a rozpočtového zachycení transferů, a to se zaměřením na dotace, příspěvky a náhrady poskytované z veřejných rozpočtů a z rozpočtu Evropské unie. V rámci semináře budou také zdůrazněny postupy při poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtových pravidel a právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky.

V průběhu semináře mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektory možná alternativní řešení.

Program školení:
1. Vymezení transferů v právních předpisech v oblasti účetnictví a v rozpočtu
2. Základní východiska a pravidla pro poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel
3. Aplikace vyhlášky o finančním vypořádání při vyúčtování dotací
4. Zatřiďování příjmů a výdajů z dotací, příspěvků a náhrad do položek rozpočtové skladby, včetně praktické aplikace jednotlivých rozpočtových položek,
5. Požadavky na vedení účetnictví v případě dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie
6. ČÚS č. 703 – Transfery
- transfery poskytované s vyúčtováním a bez vyúčtování
- investiční a neinvestiční (provozní) transferů
- vratky transferů
7. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje
- transferový podíl
- časové rozlišení investičního transferu
- investiční příspěvek

 

Školení se uskuteční prostřednictví služby Teams. Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
3 190 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
včetně 21% DPH