DPH – novela zákona 2019

Kurz č. 21921

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín úterý 19. března 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cíl semináře: Prezentace Novely ZDPH účinné od roku 2019 v nejdůležitějších okruzích, kde dochází ke změnám v uplatňování DPH.

Pro koho je seminář určen: Zájemcům o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Obsah:

 • Shrnutí schvalovacího procesu novely a pozměňovacích návrhů
 • Redefinice předmětu daně – osoba jednající jako taková
 • Dotace k ceně a její začlenění do pojmu úplata – vliv na dotace přijímané plátci
 • Dlouhodobý pronájem s následnou koupí
 • Zpřesnění výpočtu obratu, důsledky do praxe, vazba na ekonomickou činnost a její vymezení
 • Právnické osoby – přenesení plátcovství k DPH na nové subjekty
 • Režim jednoho správního místa dle § 10i, limit 10.000 EUR jako výjimka z pravidla
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – precizace podmínek pro nárok na odpočet, nové podmínky pro dovoz dle § 13
 • Poukazy a jejich úprava jako důsledek změn směrnice EU
 • Pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu – rozšíření dle § 21, odst. 4
 • Nová úprava souhrnného daňového dokladu a další změny u náležitostí daňových dokladů
 • Opravy základu daně dle § 36, opravné daňové doklady dle § 42,43
 • Nedobytné pohledávky nově – nový § 46
 • Změny u dodání nekolaudovaných nemovitostí dle § 56 a pronájmu nemovitostí dle § 56a
 • § 66, vývoz a rozšíření celních režimů, služby související s vývozem dle § 69 – vliv směrnice EU
 • § 72-78, promítnutí výše uvedených změn do stávajících pravidel u nároku na odpočet
 • Modifikovaná pravidla pro změnu režimu dle § 79
 • Změny v § 104 pro přenesenou daňovou povinnost s plným nárokem na odpočet
Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH