DPH u nemovitostí a ve stavebnictví aktuálně - Specifika DPH ve výstavbě, při dodání, převodech, nájmu a správě nemovitých věcí ......... on-line školení

Kurz č. 24068

Přednáší Ing. Martin Hanzl
odborný rada, specialista na DPH ve stavebnictví FÚ pro Pardubický kraj
Termín úterý 18. října 2022
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.15 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Program:
1. DPH při prodeji a pronájmu nemovitých věcí, ekonomická činnost, obrat, registrace
2. Intrakomunitární právo v oblasti nemovitostí - směrnice Rady č. 2006/112/ES, judikáty Soudního dvora evropské unie
3. Dodání staveb a výstavba v kontextu požadavků DPH - stavba, rodinný dům, obytný prostor, bytový dům, pozemek tvořící funkční celek se stavbou
4. Dodání nemovité věci a DPH
- osvobození či uplatnění daně
- stavební pozemek
- sazba daně, možnost volby zdanění
5. Nájem nemovité věci a DPH
- osvobozená plnění, případy nájmu, na která se nevztahuje osvobození
- přefakturace energií a služeb souvisejících s nájmem
6. Služby související s nemovitostí a DPH - místo plnění, vymezení služeb souvisejících s nemovitou věcí
7. Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací
8. Použití nemovitosti pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti nebo pro účely osvobozených plnění
- odpočet daně v poměrné výši, odpočet daně v krácené výši
- úprava odpočtu daně
- majetek vytvořený vlastní činností


SEMINÁŘ PROBĚHNE ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE.
Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.200,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.300,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 420 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 541 Kč
včetně 21% DPH