Fakturace - daňové a účetní doklady v roce 2021 ..... prezenční seminář a zároveň on-line školení

Kurz č. 23007

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín středa 28. dubna 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Občanský zákoník a jeho dopad do náležitostí dokladů
2. Zákon o ochraně spotřebitele a živnostenský zákon – náležitosti dokladů dle těchto zákonů – poprvé zákon o ochraně spotřebitele zmíněn i u náležitostí  účtenky v materiálu Ministerstva financí
3. Zákon o účetnictví
- povinné náležitosti účetních dokladů
- srozumitelnost účetních dokladů a opravy účetních dokladů v návaznosti na legislativu v rámci zákona o DPH
- povinná archivace dle zákona o účetnictví 
- návaznost na daňovou uznatelnost dokladů dle zákona o daních z příjmů
4. Zákon o DPH
- vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady
- povinné náležitosti daňových dokladů – rozpoznání DD dle náležitostí a nikoliv názvu
- proč není správně vystavená zálohová faktura daňovým dokladem
- fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti – povinné náležitosti těchto dokladů
- podmínky věrohodnosti původu, neměnnosti a čitelnosti daňových dokladů oproti podmínkám v zákoně o účetnictví
- elektronicky vystavované faktury a jejich výhody (QR kód)
- archivace dokladů dle zákona o DPH
- zaokrouhlování u daňových dokladů (§37/1)
- opravy dokladů - opravné daňové doklady, lhůty pro provedení oprav
- podmínky uplatnění nároku na odpočet
5. Zákon o evidenci tržeb a jeho dopad do náležitostí dokladů
- konfrontace účtenky vůči daňovým dokladům a dokladům podle dalších zákonů, které má podnikatel povinnost dodržovat ( NOZ, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele)
- účetní doklady v konfrontaci  s účtenkou a dalšími typy dokladů
- povinné náležitosti účtenky elektronické a účtenky ve zvláštním režimu 
- rozdíly mezi daňovým dokladem a účtenkou a ostatními doklady
- chyby při vystavování dokladů v návaznosti na účtenku

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.700,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 1.900,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH