FKSP a sociální fondy 2017- aktuální stav a FKSP + výhled do roku 2018

Kurz č. 21789

Přednáší Ing. Martin Šabo
Ministerstvo financí ČR, Praha
Termín středa 25. října 2017
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo T-STRING a.s. - zasedací místnost, Masarykovo nám.1484, Pardubice

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou SALVEA Pardubice - www.seminare-pardubice.cz

Obsahem semináře je výklad vyhlášky 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a souvisejících právních předpisů pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, obcích, krajích atd.

  • Používání fondů a jejich účel
  • Tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
  • Fondy dle specifikace: organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje atd.
  • Způsob čerpání fondů
  • Zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
  • Odborové organizace a jejich spolurozhodování
  • Co lze a nelze z fondů hradit
  • Příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí, atd.
  • Vazba na souvisejí právní předpisy a jejich změny (např. zákoník práce)
Pro členy SÚ
1 600 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 700 Kč
včetně 21% DPH