KURZ: Kurz účetnictví pro začínající a mírně pokročilé účetní příspěvkových organizací

Kurz č. 26097

Přednáší Ing. Daniela Burianová, LL.M.
auditor a daňový poradce, specialistka na účetnictví neziskové sféry
Termín 16. září – 2. října 2024
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo T-STRING a.s. - zasedací místnost, Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Program kurzu

Data konání jednotlivých bloků:
- 16. září 2024 (pondělí)
- 19. září 2024 (čtvrtek)
- 23. září 2024 (pondělí)
- 25. září 2024 (středa)
- 2. října 2024 (středa)

Harmonogram přednáškového dne:
- přednášky se konají ve výše uvedených dnech vždy od 8.30 do 13.30 hodin (prezence je od 8.00 hodin)

Program kurzu:
1. Základní legislativa příspěvkových organizací, principy a zásady podvojného účetnictví, finanční kontrola dle zákona 320/2001 Sb. a povinnosti z ní vyplývající pro příspěvkové organizace
2. Finanční prostředky, zásoby, zúčtovací vztahy - pohledávky, závazky, zálohy, časové rozlišení a dohadné položky
3. Majetek a jeho evidence, odpisování, fondy, rozpočtová pravidla hospodaření příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., zřizovací listina
4. Náklady a výnosy a jejich časové rozlišení, rozpočet, oddělená evidence nákladů a výnosů dotací, středisek, atd.
5. Daně – základní přehled ohledně daně z příjmů, DPH a silniční daně, zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob

Pro členy SÚ
11 858 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
11 858 Kč
včetně 21% DPH