Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2021

Kurz č. 23048

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín pátek 26. listopadu 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Na základě novely zákona o daních z příjmů došlo k podstatným změnám u problematiky majetku především v zákoně o daních z příjmů, se kterými se seznámíte

Obsah:
1. Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví
- Oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví
- Český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
- Odpisy účetní
- Metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota - příklady
- Technické zhodnocení majetku - rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, technické zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů
- Opravy a udržování majetku vlastního a opravy a udržování majetku pronajatého (propachtovaného)
- Inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky 270/2010 Sb.
2. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů – změny od 1.1.2021 – novela 609/2020 Sb. zákona o daních z příjmů
- Oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví
- Zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč
- Zrušení kategorie nehmotného majetku
- Mimořádné odpisy pro 1. a 2 odpisovou skupinu zpětně i pro rok 2020
- Majetek vyloučený z odpisování
3. Pokyn D-22 – výklad GFŘ zákona o daních z příjmů
4. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH – dopad novely 609/2020 Sb.
- Změny u hmotného majetku
- Změny u pronájmu od 1.1.2021( novela 80/2019 Sb.)
5. Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu DPH na inventarizaci majetku

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.
Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.900,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH