Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2021 ......... on-line školení

Kurz č. 23048

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín pátek 26. listopadu 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Na základě novely zákona o daních z příjmů došlo k podstatným změnám u problematiky majetku především v zákoně o daních z příjmů, se kterými se seznámíte

Obsah:
1. Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví
- Oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví
- Český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
- Odpisy účetní
- Metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota - příklady
- Technické zhodnocení majetku - rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, technické zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů
- Opravy a udržování majetku vlastního a opravy a udržování majetku pronajatého (propachtovaného)
- Inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky 270/2010 Sb.
2. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů – změny od 1.1.2021 – novela 609/2020 Sb. zákona o daních z příjmů
- Oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví
- Zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč
- Zrušení kategorie nehmotného majetku
- Mimořádné odpisy pro 1. a 2 odpisovou skupinu zpětně i pro rok 2020
- Majetek vyloučený z odpisování
3. Pokyn D-22 – výklad GFŘ zákona o daních z příjmů
4. Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH – dopad novely 609/2020 Sb.
- Změny u hmotného majetku
- Změny u pronájmu od 1.1.2021( novela 80/2019 Sb.)
5. Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu DPH na inventarizaci majetku

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.
Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.900,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH