Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi ........ on-line školení

Kurz č. 26030

Přednáší Ing. Nikola Kortanová + Ing. Tomáš Sluka
Termín pátek 7. června 2024
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 15.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Lektoři:
Ing. Nikola Kortanová - oddělení Regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Ing. Tomáš Sluka - vedoucí oddělení Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky (obce a kraje), dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je prohloubení znalostí v oblasti peněžních fondů příspěvkových organizací se zaměřením na základní východiska hospodaření příspěvkových organizací podle rozpočtových pravidel (zákon č. 218//2000 Sb. a zákon č. 250/2000 Sb.), na pojetí peněžních fondů v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví, na jednotlivé tituly tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel a na související postupy účtování ve vazbě na naplnění požadavků rozpočtových pravidel. V rámci semináře budou také nastíněny problematické oblasti v případě peněžních fondů a možná východiska.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel a jejich zachycení v účetnictví.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

Program školení:
1. Základní pravidla hospodaření státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, novinky pro rok 2024
2. Pojetí fondů a způsoby jejich vykázání v účetnictví
3. Vymezení peněžních fondů v rozpočtových pravidlech
4. Jednotlivé tituly tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel (rezervní fond, fond investic/fond reprodukce majetku, fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn)
5. Naplnění požadavků rozpočtových pravidel na peněžní fondy v praxi a jejich zachycení v účetnictví
6. Okamžiky uskutečnění účetního případu v případě tvorby a čerpání peněžních fondů
7. Problematické oblasti peněžních fondů a možná východiska (např. nekrytí peněžních fondů peněžními prostředky, tituly tvorby a čerpání peněžních fondů nepeněžního charakteru, současná praxe v oblasti peněžních fondů ve vztahu k věrnému a potivému zobrazení předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky)
8. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 703, 704 a 709
- vzájemná provázanost ČÚS č. 703 – Transfery a ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky
- přijaté investiční a neinvestiční (provozní) transfery, které jsou zdrojem peněžních fondů
- účtování o jednotlivých titulech tvorby a čerpání peněžních fondů
- investiční příspěvek
9. Možné úpravy v oblasti peněžních fondů a jejich účetního zachycení

 

Školení se uskuteční prostřednictví služby Teams. Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
3 190 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
včetně 21% DPH