Příprava roční účetní závěrky 2022, inventarizace a aktuality v oblasti účetnictví a daní příspěvkových organizací ......... on-line školení

Kurz č. 24081

Přednáší Ing. Daniela Burianová, LL.M.
auditor a daňový poradce
Termín čtvrtek 1. prosince 2022
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací.

Program:
1. Daňové a účetní aktuality k sestavení účetní závěrky
2. Inventarizace – inventarizační plán, proškolení komisí, inventurní soupisy, vyhodnocení inventarizačních rozdílů, inventarizační zpráva, upozornění na vybrané chyby při inventarizacích
3. Časové rozlišení a dohadné položky – jejich stanovení, zaúčtování, možnosti výjimek z časového rozlišení
4. Zúčtování transferů od zřizovatele, ze zdrojů EU a ostatních – vybrané příklady
5. Ověření správnosti fondů – pohyby a zůstatky
6. Kontrolní postupy pro ověření správnosti účetní závěrky
7. Členění nákladů a výnosů na hlavní a doplňkovou činnost
8. Daňové povinnosti – upozornění na daň z příjmů a DPH

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE.
Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.441,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.541,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 441 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 541 Kč
včetně 21% DPH