Řešení 40 modelových transakcí v zahraničním obchodě - Uplatňování celních předpisů a DPH v praxi roku 2019

Kurz č. 21928

Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, Brno
Termín pátek 11. října 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.30 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Pracovní seminář k problematice:

  • Provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací
  • Poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami se zaměřením na uplatňování DPH

Pracovní seminář je určen pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v problematice:

Cíl semináře:
Cílem semináře je přinést účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe. Prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky probíhá na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe.

Účastníci semináře obdrží zadání 40 příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů.

Program:
1. Zboží
1.1 Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím
1.2 Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
- Dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
- Dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
- Dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady
- Dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH – místo zdanitelného plnění, daňové doklady
- Pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
- Dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
- Konsignační sklady
1.3 Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
- Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží

2. Služby
- Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
- Poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
- Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH
- Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH

 

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH