Smlouvy při vedení účetnictví a daní - v praxi roku 2018

Kurz č. 21814

Přednáší Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.
vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR
Termín úterý 11. září 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Na semináři s vámi lektorka probere důležitá ustanovení OZ, která mají dopady na účetní a daňovou praxi. Důraz bude kladen na profesní odpovědnost, vztahy účetního či daňového poradce s klienty i s pojišťovnou. Přehledně s praktickými příklady s vzorovou smlouvou o vedení účetnictví.
Po absolvování semináře budete vědět čeho se při práci vyvarovat, jaká sankce hrozí za chyby, jak se proti případným škodám pojistit, co si ošetřit ve smlouvě s klientem.

Obsah:

  • východiska občanského zákoníku
  • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů
  • profesní odpovědnost účetních a daňových poradců – příklady z praxe, novinky v odpovědnosti, škoda způsobená informací nebo radou
  • vztahy s pojišťovnami, náhrada škody
  • smlouva s klientem – praktické příklady, vzorová smlouva
  • důležité smluvní typy – finanční leasing, smlouva o dílo, nájemní smlouva
  • zajištění závazků
Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH