Účetní závěrka 2019 a novinky 2020 – pro neziskovky – vyhláška 504

Kurz č. 21937

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín středa 27. listopadu 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku
- základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním – tj.
a) sestavení účetní závěrky za rok 2019 a záludnosti v účetnictví NNO
b) sestavení účetních přehledů v jednoduchém účetnictví
- položky zvyšující základ daně
- položky snižující základ daně
- uplatnění daňových odpisů
- snížení základu daně podle § 20(7) – toto snížení nemají všichni veřejně prospěšní poplatníci
2. V rámci semináře budou účastníci seznámeni se specifickými oblastmi NNO
- jak se v daňovém přiznání projeví přijaté dary (peněžní i nepeněžní)
- jak se v daňovém přiznání projeví fondy
3. Informace o zápis skutečných majitelů do veřejného rejstříku
- lhůta pro zápis skutečných majitelů u NNO
- definice skutečných majitelů u NNO
- způsob provedení zápisu
- informační systém skutečných majitelů (ISSM)
- evidence skutečných majitelů v procesu získávání dotací od veřejného sektoru
4. Informace o připravovaných změnách v účetnictví a dani z příjmů pro rok 2020
5. Průběžně odpovědi na dotazy účastníků

 

 

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH