Účetní závěrka roku 2019 pro podnikatele včetně přípravy podkladu pro daňové přiznání

Kurz č. 22023

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín úterý 4. února 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, včetně dopadu zákona o DPH do účetní závěrky

Obsah:
1. Účetní závěrka
- příprava účetní závěrky v návaznosti na zákon o účetnictví ( vedené účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu) a vnitropodnikové směrnice
- povinnost inventarizace - účtování o inventarizačních rozdílech
- inventarizace z pohledu DPH –pokyn GFŘ na základě novely 170/2017 Sb. zákona o DPH
- závěrkové práce - časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, odpisy, rezervy,kursové rozdíly, účtování o odložené a splatné dani
- uzavírání (otevírání) účetních knih
- sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek
- přílohy účetní závěrky podle jednotlivých kategorií ÚJ, výroční zpráva
- povinnost ověřění a zveřejňování účetní závěrky

2. Daňový pohled
- časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu
- daňově uznatelné a neuznatelné náklady
- položky zvyšující a snižující základ daně
- daňové odpisy
- paušální výdaj na auto
- daňové opravné položky
- daňové rezervy
- stanovení základu daně
- položky odčitatelné od základu daně
- slevy na dani
- uplatnění ztrát minulých období
- zálohy na další období

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH